Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola
628 62 13 30
info@montserubirola.com
Carrer de la Platja 13, Badalona
Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola

Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga Prevenció,
detecció i


intervenció
en les dificultats d'aprenentatge
Tractament Trastorns Comunicacio Tractament dels
trastorns de la


comunicació

MONTSE RUBIROLA - LOGOPEDA I PSICODEDAGOGA

Els serveis que ofereixo són:

Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

Logopèdia

És la disciplina que engloba la prevenció, detecció, avaluació i tractament dels trastorns de la comunicació i dificultats orofacials i deglutòries.
psicopedagodia

Psicopedagogia

És la disciplina on convergeixen dues ciències: la psicologia i la pedagogia. Treballo les dificultats o trastorns de l’aprenentatge escolar.
terapia breu estrategica

Teràpia Breu Estratègica

És un model d’intervenció que tracta els problemes complicats amb solucions aparentment simples.