Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola
628 62 13 30
info@montserubirola.com
Carrer de la Platja 13, Badalona
Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola

Services

Terapia Breu Estrategica

Teràpia Breu Estratègica

SERVEI Teràpia Breu Estratègica És un model d’intervenció que tracta els problemes complicats amb solucions APARENTMENT simples. És habitual que davant d’un problema sempre adoptem les mateixes solucions i que no funcionin ja que com deia Einstein “Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. Crec que el millor és explicar-ho a partir d’un […]
Read more
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Psicopedagogia

SERVEI Psicopedagogia Com el propi nom indica, és la disciplina on convergeixen dues ciències: la psicologia i la pedagogia. Estudi multidisciplinar Del desenvolupament cognitiu i de la lectoescriptura. Atenc els problemes d’aprenentatge a partir de l’avaluació Des d’entrevistes fins a l’aplicació de proves psicomètriques i objectives o qüestionaris per tal de detectar possibles dificultats o […]
Read more
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Logopèdia

SERVEI Logopèdia La logopèdia és la disciplina que engloba l’estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació oral i escrita i de les dificultats orofacials i deglutòries. La meva premissa És rehabilitar, en la mesura del possible, les funcions alterades i ajudar-me de les preservades per poder tenir el major nombre […]
Read more