Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola
628 62 13 30
info@montserubirola.com
Carrer de la Platja 13, Badalona
Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola

Psicopedagogia

SERVEI

Psicopedagogia

Com el propi nom indica, és la disciplina on convergeixen dues ciències: la psicologia i la pedagogia.

Estudi multidisciplinar

Del desenvolupament cognitiu i de la lectoescriptura.
Psicopedagogia Badalona
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Atenc els problemes d'aprenentatge a partir de l’avaluació


Des d’entrevistes fins a l'aplicació de proves psicomètriques i objectives o qüestionaris per tal de detectar possibles dificultats o trastorns de l'aprenentatge i del desenvolupament.

Prevenció, detecció i intervenció en els problemes d'aprenentatge


No només atenc els alumnes amb necessitats especials, sinó també infants que:
- Mostren un baix rendiment escolar.
- Tenen dificultats puntuals en algunes àrees acadèmiques.
- Manifesten conductes inadequades dins de l'aula.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Estudi multidisciplinar

Del desenvolupament cognitiu i de la lectoescriptura.
Psicopedagogia Badalona
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Atenc els problemes d'aprenentatge a partir de l’avaluació


Des d’entrevistes fins a l'aplicació de proves psicomètriques i objectives o qüestionaris per tal de detectar possibles dificultats o trastorns de l'aprenentatge i del desenvolupament.

Prevenció, detecció i intervenció en els problemes d'aprenentatge


No només atenc els alumnes amb necessitats especials, sinó també infants que:
- Mostren un baix rendiment escolar.
- Tenen dificultats puntuals en algunes àrees acadèmiques.
- Manifesten conductes inadequades dins de l'aula.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Estudi multidisciplinar

Del desenvolupament cognitiu i de la lectoescriptura.
Psicopedagogia Badalona

Atenc els problemes d'aprenentatge a partir de l’avaluació

Des d’entrevistes fins a l'aplicació de proves psicomètriques i objectives o qüestionaris per tal de detectar possibles dificultats o trastorns de l'aprenentatge i del desenvolupament.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

Prevenció, detecció i intervenció en els problemes d'aprenentatge


No només atenc els alumnes amb necessitats especials, sinó també infants que:
- Mostren un baix rendiment escolar.
- Tenen dificultats puntuals en algunes àrees acadèmiques.
- Manifesten conductes inadequades dins de l'aula.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga

En quines dificultats o trastorns us puc ajudar?

Transtorns orofacials

Aprenentatge escolar

Retard lector.
Retard escriptor.
Dislèxia.
Disortografia.
Disgrafia.
Discalcúlia.