Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola
628 62 13 30
info@montserubirola.com
Carrer de la Platja 13, Badalona
Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola

Logopèdia

SERVEI

Logopèdia

La logopèdia és la disciplina que engloba l’estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació oral i escrita i de les dificultats orofacials i deglutòries.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

La meva premissa

És rehabilitar, en la mesura del possible, les funcions alterades i ajudar-me de les preservades per poder tenir el major nombre d’estratègies compensatòries possibles.

Els meus objectius

Són molt dispars depenent de les dificultats de la criatura: des d’ensenyar i ajudar a un nen a pronunciar el fonema / r / fins a ensenyar-lo a empassar.

En quines dificultats o trastorns us puc ajudar?

Trastorns de la parla

Dificultats o trastorns de la parla

- Dislàlia.
- Retard de la parla.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

Dificultats del llenguatge oral

- Retard del llenguatge.
- Trastorn del llenguatge (TEL o TDL).
- Dificultats de llenguatge secundàries a: Malalties Minoritàries o TEA.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

Dificultats o trastorns orofacials

- Deglucions atípiques o disfuncionals.
Trastorns de la parla

Dificultats o trastorns de la parla

- Dislàlia.
- Retard de la parla.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

Dificultats del llenguatge oral

- Retard del llenguatge.
- Trastorn del llenguatge (TEL o TDL).
- Dificultats de llenguatge secundàries a: Malalties Minoritàries o TEA.
Montse Rubirola - Logopeda i Psicopedagoga a Badalona

Dificultats o trastorns orofacials

- Deglucions atípiques o disfuncionals.