Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola
628 62 13 30
info@montserubirola.com
Carrer de la Platja 13, Badalona
Montse RubirolaMontse RubirolaMontse Rubirola

Teràpia Breu Estratègica

SERVEI

Teràpia Breu Estratègica

És un model d’intervenció que tracta els problemes complicats amb solucions APARENTMENT simples.

És habitual que davant d’un problema sempre adoptem les mateixes solucions i que no funcionin ja que com deia Einstein “Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”.

Sesions Terapia Breu Estrategica

Crec que el millor és explicar-ho a partir d’un cas real però amb un nom fictici per conservar la confidencialitat dels meus pacients:

En Lluís té 9 anys i des que té consciència, recorda que a casa i a l’escola li demanen que s’estigui quiet i que escolti els seus pares i els seus companys de classe. Contínuament el renyen.

Quan se li demana que s’estigui quiet, l’única cosa que provoquen els adults sense voler, és augmentar el malestar i la necessitat de reproduir la conducta.

Quàntes vegades ens han dit “relaxa’t”
i ens ha originat més tensió i nervis?

Seguint aquesta lògica paradoxal, cada vegada que des de casa i l’escola li diuen al nen que s’estigui quiet, provocarà en conseqüència l’efecte contrari, per tant continuarà movent-se encara més.  

Aquí la TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA reestructura la conducta i li dóna una connotació positiva del símptoma.
Un exemple ampliat de l’article “ESTATE QUIETO”:
Sesions Terapia Breu Estrategica